Om cliëntervaringsonderzoek te doen, moeten gemeenten gegevens verzamelen bij cliënten die jeugdhulp ontvangen. Bij deze gegevensverzameling is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van belang. In het protocol staan de regels voor het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek.

In de Jeugdwet en Wmo 2015 zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij cliëntervaringsonderzoeken.

  • Voor het gebruik van persoonsgegevens bij cliëntervaringsonderzoek gelden de regelingen over het gebruik van gegevens voor o.a. statistiek in de artikel 9 derde lid en artikel 23 tweede lid, van de Wbp en artikel 7.3.12 van de Jeugdwet.
  • Duidelijk is daarbij dat persoonsgegevens met toestemming verwerkt mogen worden. Een dergelijke toestemming moet wel duidelijk en op maat zijn.

Inhoud protocol

In het protocol staat hoe gemeenten deze toestemming van de cliënt kunnen verwerven en op welke privacy-aspecten gemeenten nog meer moeten letten. Dit komt bij de uitgangspunten en voorwaarden verder aan de orde. In het protocol wordt gesproken over de cliënt. Hieronder verstaan we de groep jongeren die meedoen aan het onderzoek, en ook de groep ouders die wordt benaderd.

Meer informatie