Het principeakkoord op hoofdlijnen Reparatie FLO-overgangsrecht van 29 oktober 2016 tussen Vakbonden en Brandweerkamer is uitgewerkt tot een volledig concept onderhandelaarsakkoord.

De technische voorbereidingscommissie met vertegenwoordigers van beide partijen, die belast was met deze uitwerking, heeft haar werk afgerond.

De complexiteit was dusdanig groot dat er meerdere maanden voor nodig waren om tot een volledige uitwerking te komen. De partijen hopen tijdens het bestuurlijk overleg van 25 maart a.s. een formeel onderhandelaarsakkoord te sluiten dat aan de achterbannen kan worden voorgelegd. De uitwerking van het akkoord is in goede harmonie verlopen. Meer informatie over de inhoud volgt zodra er een definitief onderhandelaarsakkoord is.