Vandaag begint een online preventiecampagne om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. De campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS.

Beeldmerk campagne Time-out: handen maken het time-out gebaar

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): 'Het is niet te accepteren dat 1 op de 5 jongeren in ons land te maken heeft met huiselijk geweld. Thuis moet het veilig zijn voor iedereen die daar woont. Deze Time-out campagne roept mensen die in zo’n situatie zitten op om erover te praten, want dat is vaak een eerste stap. Bijvoorbeeld met Veilig Thuis of met De Kindertelefoon.'

Time-out als het niet meer gaat

De campagne Time-out wil jongeren én hun ouders attenderen op herkenbare situaties: bijvoorbeeld als je niet naar huis durft (voor jongeren), of als je thuis juist alleen nog maar kunt schreeuwen (voor ouders). De time-out in de campagne staat in alle gevallen symbool voor: het kan zo niet langer. De boodschap is: neem een stapje terug en praat er bijvoorbeeld over met iemand. Of vraag om hulp of advies bij instanties. Want door in gesprek te gaan kan vaak samen worden gekeken wat in jouw situatie de beste aanpak is.

Landelijk en regionaal

Voor deze campagne trekken Veilig Thuis, de Kindertelefoon en het programma Geweld hoort nergens thuis samen op. Naast de landelijke inzet zijn er een groot aantal communicatiemiddelen gemaakt dat door de gemeenten, de regio’s Veilig Thuis en Geweld hoort nergens thuis de komende maanden kunnen worden ingezet. Er is een uitgebreide toolbox beschikbaar op de programmawebsite van Geweld hoort nergens thuis:

Ervaringsdeskundigen

Aan de ontwikkeling van het Time-out-concept hebben ook ervaringsdeskundigen en de jongerenraad van de Kindertelefoon meegewerkt. Het is voor het eerst dat Veilig Thuis, de Kindertelefoon en Geweld Hoort Nergens Thuis samen optrekken in één campagne. De campagnefilmpjes worden verspreid via de Kindertelefoon, de regionale netwerken van Veilig Thuis en het ministerie van VWS voor een brede en landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Social media campagne

De campagne loopt van 18 oktober tot 12 december en is gefinancierd vanuit het steunpakket Jeugd. Op social media (Instagram, Snapchat, YouTube) worden korte herkenbare situaties getoond in filmpjes met de boodschap:  Als je niet weet met wie je over thuis kunt praten…Als je niet naar huis durft of bang bent voor het geschreeuw... Time-out! Praat erover en vraag om advies. Ook ouders met kinderen worden aangesproken in de campagne (Facebook en Instagram). De boodschap voor ouders met kinderen is: Als schelden thuis normaal wordt…als er geen einde aan de ruzies komt…Time-Out! Praat erover en vraag om advies.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie over de campagne op: