VNG krijgt veel vragen verzoeken om gemeenteraden te informeren en op weg te helpen bij de komst van de Omgevingswet. Er is nu een basispresentatie beschikbaar die programmamanagers Omgevingswet op weg helpt om zelf een presentatie voor de raad te verzorgen.

In de presentatie wordt ingegaan op doelen van de wet en de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college. Ook komt het adviesrecht, participatie en een aantal actualiteiten aan bod.

Vanuit de VNG kunnen wij u via een telefonisch consult helpen met de voorbereidingen voor de presentatie aan de raad. Als dat gewenst is kunnen wij ook een presentatie of een workshop voor uw gemeenteraad verzorgen. Voorlopig doe we dat uiteraard alleen online. U kunt contact opnemen via omgevinvswet@vng.nl.

Meer informatie: