Wat hebben gemeenten met hun partners en inwoners al waargemaakt van de transformatie in het sociaal domein? Wat werkt wel? Wat niet? Tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade worden geleerde lessen en behaalde resultaten gepresenteerd. Komt u ook?

  • Bewustwording bij intergenerationele problematiek
  • Innovatieve zoektocht naar laaggeletterden
  • Aanpak Kindermishandeling: kracht van regionaal samenwerken
  • Doorbraak, snel woonruimte zonder bureaucratie!
  • Buddyproject van o.a. uitkeringsgerechtigden en eenzame ouderen
  • Integrale aanpak MBO-studenten psychische problemen

Zomaar wat titels die in het programma van de de Parade staan. Gemeenten presenteren lokale en innovatieve manieren van werken. Om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Bekijk het programma van de Parade in uw regio, en meld u aan! 

Wanneer?

  • 24 september in Rotterdam
  • 1 oktober in Eindhoven
  • 8 oktober in Zwolle

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via de website van het congres