Werken vanuit de bedoeling is een veel gebezigd adagium. Maar hoe krijg je het in de hele gemeentelijke organisatie voor elkaar? Concerncontroller Jeroen van Veen van de gemeente Weert introduceerde in zijn gemeente een stuurmodel gebaseerd op de plan-do-check-act-cyclus.

Het maakt de organisatie bewust van het samen werken aan maatschappelijke resultaten en het bewust afwegen van risico’s en geld. Hoe het Weerter Stuurmodel in de praktijk werkt, is beschreven in een praktijkvoorbeeld. 

Risico Platform Overheden

In het Risico Platform Overheden delen risicomanagers en concerncontrollers kennis en ervaringen uit de praktijk. Het voorbeeld uit Weert is één van de methoden om integraal en methodisch te werken aan maatschappelijke effecten, en zicht te houden op risico's. 

Meer informatie