In het VNG position paper ‘Het stelsel van basisregistraties door de ogen van gemeenten’ worden vanuit een duidelijke gemeentelijke visie tien standpunten onderbouwd over het het stelsel van basisregistraties, het informatie fundament van de overheid.

De tien standpunten gaan over het gebruik, de kwaliteit, toezicht en handhaving, financiering en governance van het stelsel van basisregistraties. Gemeenten kunnen met behulp van deze standpunten gezamenlijk gericht invloed nemen op de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties en daarbij eenzelfde boodschap uitdragen.

Aanleiding position paper

Aanleiding voor het schrijven van het paper vormen de problemen van burgers en ondernemers die met foutieve informatie en besluiten van de overheid wordt geconfronteerd, maar ook de uitdagingen die gemeenten ervaren bij het gebruiken en bijhouden van de gegevens in de registraties. Daarnaast geeft het recent verschenen Algemene Rekenkamer rapport ‘Het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven’ aanleiding om met een nieuwe toekomstvisie te komen. Via een actielijn uit NL DIGIbeter wordt hier met BZK en VNG als sponsoren invulling aan gegeven.

Meer informatie