‘De Waarde van Pop 2.0: De maatschappelijke betekenis van popmuziek’ is een geactualiseerde handreiking voor wethouders, raadsleden en ambtenaren.  Het stuk geeft achtergronden en handvatten voor popbeleid waar burgers, muzikanten en de horeca van kunnen profiteren.

De handreiking werd donderdag 18 januari gepresenteerd bij het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De VNG heeft eraan meegewerkt, verschillende gemeentebestuurders komen erin aan het woord over het belang van de popcultuur binnen gemeenten.

Cijfers, waarden en beleidsinstrumenten

De handreiking beschrijft de popsector. Er zijn in ons land 1,4 miljoen beoefenaren van popmuziek. Acht op de tien mensen bezoekt jaarlijks een of meer keer een popconcert. Er zijn 75 gespecialiseerde

poppodia en diverse andere. Daarnaast bestaan er ongeveer duizend popfestivals. De maatschappelijke waarden betreffen vier terreinen: cultuur, economie, inclusiviteit/diversiteit en talentontwikkeling/educatie. De publicatie bevat een ringenmodel voor popbeleid in gemeenten van drie soorten grootte met instrumenten als educatie, oefenruimten, studio’s, werkplaatsen, ondersteunende organisaties, podia, festivals e.d.

Muziekadvies Raad voor Cultuur

In zijn recente Muziekadvies pleit de Raad voor Cultuur voor het ontwikkelen van een integraal, inclusief muziekbeleid binnen een ‘ecosysteem’ waarbij geen genres, makers of publieksgroepen uitgesloten worden. Daarin moet er meer aandacht zijn voor talentontwikkeling, educatie, beheer/behoud, creatie, innovatie en experiment. Er dient door het Rijk een muziekbeleid ontworpen te worden in nauwe afstemming met stedelijke regio’s en de muzieksector zelf. Ook pleit de Raad voor verbetering van de arbeidsmarkt voor muziekprofessionals en het stimuleren van overheden en fondsen om barrières bij vergunningverlening te minimaliseren.

Meer informatie