Wanneer een stoffelijk overschot wordt aangetroffen, is het niet altijd mogelijk dit (direct) aan nabestaanden over te dragen. De politie neemt dan passende maatregelen, en zorgt ervoor dat het stoffelijk overschot naar een mortuarium wordt overgebracht.

In 2017 voerde de Politie een Europese aanbesteding uit voor het vervoer van stoffelijke overschotten (VSO). Die resulteerde in:

  • Een overeenkomst met een meldkamer-VSO (Multiline). Die is verantwoordelijk voor het doorzetten van alle aanvragen naar de gecontracteerde vervoerders. Ook coördineert de meldkamer-VSO de facturatie en handelt die af. 
  • 22 raamovereenkomsten met vervoerders (de percelen zijn bepaald op basis van de oude veiligheidsregio’s)

Vanaf 19 februari kunnen gemeenten facturen van Multiline ontvangen. Het bedrijf declareert in opdracht van de Politie de door de gemeente te betalen vervoerskosten.

Contactpersoon doorgeven

Voor een goede onderlinge communicatie is het van belang dat Multiline de juiste gegevens heeft. Multiline vraagt daarom diegenen, die voor de gemeente contactpersoon zijn voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging, hun naam en contactgegevens door te geven. U kunt uw gegevens sturen naar:ssc-pmz@zdg.nl.

Meer informatie: