Wanneer een stoffelijk overschot wordt aangetroffen, is het niet altijd mogelijk dit direct aan nabestaanden over te dragen. De Politie neemt dan passende maatregelen, en zorgt ervoor dat het stoffelijk overschot naar een mortuarium wordt overgebracht.

Kosten

Het is niet altijd direct duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor de kosten van dit vervoer. Met instemming van betrokken partijen, waaronder de VNG, is er in maart 2015 een schema opgesteld waaruit dit afgeleid kan worden.

Publicatie aanbesteding

Tot nu toe had elke politieregio zijn eigen werkwijze en afspraken bij de organisatie van dit vervoer. Er bestond geen uniformiteit, ook niet in facturatie.

De (Nationale) Politie gaat nu het vervoer van stoffelijke overschotten Europees aanbesteden. Op 22 juni wordt deze aanbesteding gepubliceerd. Het doel is een heldere, uniforme werkwijze.

Meer informatie