Door goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts krijgen kinderen tijdig de juiste jeugdhulp, worden niet onnodig doorverwezen of krijgen snel specialistische hulp als dat nodig is. Hierin hebben Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen een spilfunctie, blijkt uit onderzoek.

De Praktijkondersteuner Jeugd (POH-jeugd) is de positieve schakel door zijn ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in wijk(teams). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen samen met Accare en Molendrift.

Uitkomsten 

  • Huisartsen en POH-jeugd zijn positief over hun onderlinge samenwerking. Het rapport adviseert uitbreiding van de POH-Jeugdopleiding en duidelijke richtlijnen om de functie verder te ontwikkelen.
  • Naast de huisarts spelen de wijkteams een cruciale rol bij de toegang tot jeugdhulp. De NVO pleit voor goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts zodat kinderen de juiste hulp tijdig krijgen, niet onnodig worden doorverwezen of juist snel specialistische hulp krijgen als dat nodig is. De Praktijkondersteuner Jeugd kan hierin van toegevoegde waarde zijn.
  • Samen met andere beroepsverenigingen wil de NVO het onderzoek onder de aandacht brengen van gemeenten en huisartsen. De vereniging pleit ervoor dat meer gemeenten ertoe overgaan een POH-functie in het leven te roepen.

Evaluatie Jeugdwet

Ook in de Evaluatie Jeugdwet komt de waardering voor de praktijkondersteuner bij de huisarts terug. In bepaalde regio’s leidt de inzet van de POH-jeugd al tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp en besparingen op het budget voor jeugdhulp.

Meer informatie

NB: Er komt een nieuwe leidraad voor de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen. Hierin staat wat huisartsen van gemeenten mogen en kunnen verwachten, maar ook wat gemeenten van huisartsen mogen verwachten.