De 2 werelden van de energietransitie en de Omgevingswet. Waar vinden zij elkaar? Hoe kunnen deze 2 domeinen de verbinding met elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken? Welke juridische regelgeving is nodig om een wijk, dorp of stad aardgasvrij te maken? U hoort het in deze podcastserie. 

Het Kennis- en leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken heeft een serie podcasts geproduceerd over de energietransitie en de Omgevingswet, naar aanleiding van het rapport 'Energietransitie versnellen met de Omgevingswet' dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld.

In de eerste podcast wordt gesproken over de Omgevingswet in relatie tot de omvangrijke opgave van de energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek waarin 8 pilotgemeenten een jaar lang onder begeleiding hiermee aan de slag zijn gegaan, staat daarbij centraal. In deze podcast gaat Annemieke van Brunschot (programmamanager Omgevingswet) in gesprek met Lian Merckx (programmamanager Energie), beiden bij de VNG.

In de vervolgpodcasts gaat het Kennis- en leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken in gesprek met 4 pilotgemeenten. De beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers van de gemeenten Den Haag, Súdwest-Fryslân, Maastricht en Tilburg komen aan het woord en geven een update.

Meer informatie