In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Hollands Kroon die alle taken van de jeugdwet en Wmo heeft ondergebracht bij één contractpartner. Hoe gaat dat in zijn werk?

Op het congres Doen Wat Werkt in het Sociaal Domein op 10 en 24 maart delen organisaties uit het hele land voorbeelden van succesvolle aanpakken. De VNG licht voor de podcast VNG Praat Mee alvast een van die goede voorbeelden uit. In gemeente Hollands Kroon praten we met wethouder sociaal domein Mary van Gent, bestuursadviseur Marina Rolvink en Janneke Smink, sociaal ondernemer bij zorgpartij Incluzio.

Incluzio Hollands Kroon levert de sociale basiszorg aan alle inwoners van de gemeente Hollands Kroon die dat nodig hebben. In de podcast blikken we terug op de aanbesteding. Hoe werd de gemeenteraad hierin meegenomen? Hoe werkt de aanpak nu in de praktijk? Waarom is gekozen voor deze aanpak? Wat zijn aandachtspunten? En wat zijn de succesfactoren? 

Congres Doen Wat Werkt

Leren van meer goede voorbeelden? Schrijf u in voor het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’. Het congres vindt op twee data en op twee verschillende locaties plaats: