Precies weten hoe het zit met de opschalingskorting? Binnen 15 minuten praat expert Maarten Allers u helemaal bij.

Allers is Hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onder andere onderzoek naar herindelingen bij gemeenten. Waarom leidt opschalen niet tot korting? Waarom zijn de financiële gevolgen voor alle gemeenten groot? En denkt hij dat de landelijke politiek voornemens is de opschalingskorting af te schaffen?