De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik.

Dat doen we in een podcast met Marcelle Hendrikx, wethouder in Tilburg en Maaike, als ervaringsdeskundige verbonden aan de taskforce.

Eigen ervaringen

Maaike zet zich binnen de taskforce vanuit eigen ervaring in om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Ze vertelt hoe het kwam dat mensen in haar omgeving niet zagen hoe het als kind echt met haar ging: wat zijn de gevolgen daarvan met betrekking tot haar persoonlijke ontwikkeling, opleiding, maar ook voor de manier waarop zij een vertrouwensband kan aangaan met anderen.

Als we het doen zoals we het deden wordt het niet anders!

Twee sporen

De inzet van ervaringsdeskundigheid is een van de 2 sporen die de Taskforce Kindermishandeling bewandelt om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op een andere manier vorm te geven. Dat is nodig zegt Marcelle Hendrikx: ‘want als we het doen zoals we het deden, dan wordt het niet anders, daarom werken we met kinderen en volwassenen die het zelf hebben meegemaakt’. Het 2e spoor dat wordt gevolgd, is het inrichten van thematische werkgroepen, die niet alleen beleid maken maar die het thema vooral verder brengen met nieuwe samenwerkingspartners, gedeelde ambitie en persoonlijke betrokkenheid en concrete resultaten.

Bespreekbaar maken

Bespreekbaar maken is een van de thema’s, die geleid heeft tot concrete trainingen samen met Veilig Thuis o.a. voor het onderwijs, een campagne voor kinderen en jongeren en de website Zorgomeenkin.nl. Zo wil men in de regio Hart van Brabant iedereen raken en het thema bespreekbaar maken. Alle inwoners in de regio moeten zich hiervoor verantwoordelijk voelen en hun ogen open houden voor wat er rondom hen gebeurt. Iedereen kan namelijk hét verschil maken. Kinderen vinden een gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling vaak minder lastig dan volwassenen, maar het gesprek moet door beiden gevoerd worden.

Toekomst

Veel van wat er de afgelopen jaren is bereikt in Tilburg krijgt of heeft al een plek gekregen in het nieuwe Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Tilburg. Eén ding is echter nog niet belegd: de aanjaagfunctie of agenda settingsfunctie. Maaike noemt dat het confronterende gesprek en Marcelle gaat nog wat verder en noemt het zelfs activisme. Daar puzzelen ze in Tilburg nog op, want één ding is zeker, dit mag niet tussen de wal en het schip vallen. Het soms wat  ongemakkelijke gesprek, dat gevoed wordt vanuit ervaringsverhalen moet op elke tafel, inclusief de bestuurstafel, gevoerd worden!

Meer informatie