De zestiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat over de samenwerking van de Raad en de provincie. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Susanne Nolten, programmaleider bij de provincie Overijssel.

Eerdere podcasts gingen over het belang van de samenwerking met andere overheden en ketenpartners. Deze podcast gaat over de relatie van de Raad met de provincie en wat daarin gaat, moet, kan veranderen in het licht van de Omgevingswet. Susanne en Pascale gaan samen in op de prioriteiten van de provincie, de relatie tussen provincie en gemeenten en de rol van de Raad. Ook geven zij tips wat de Raad wel of niet zou kunnen doen.

Meer podcasts over de raad en de Omgevingswet

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts over de Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen.  

Luister hier de podcast:

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet: Samenwerking Raad en provincie

Meer informatie