De dertiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat over de Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingswet. Pascale Georgopoulou en Huri Sahin, regio accounthouder Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, gaan hierover in gesprek.

Samen vertellen zij wat de RES en de Omgevingswet met elkaar te maken hebben. Ook gaan zij in op hoe raadsleden beide ontwikkelingen kunnen volgen, met elkaar kunnen verbinden en kunnen sturen. Verder bespreken zij de rol van de raad, knelpunten, tips en hoe participatie kan worden georganiseerd.

Meer podcasts over de raad en de Omgevingswet

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts over de Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen.  

Luister hier de podcast:

VNGemeenten · De Raad En De Omgevingswet: Regionaal Energie Strategie en de Omgevingswet

Meer informatie