In de podcast VNG Praat Mee bespreken we met Albertine van Vliet het ROB-advies 'Decentrale taak is politieke zaak: Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het Sociaal Domein'. Wat is haar belangrijkste boodschap voor gemeenten?

Adviesrapport Raad Openbaar Bestuur

Het ROB concludeert in zijn advies dat veel gemeenteraden de sturingsruimte die zij hebben, beter zouden kunnen benutten. We praten hierover door met Albertine van Vliet-Kuiper, raadslid van de ROB. Hoe kwam dit onderzoek tot stand? Want zijn de belangrijkste conclusies na 5 jaar decentralisaties? En wat kunnen raadsleden, collegeleden en het Rijk met de aanbevelingen?

In het interview reageert Albertine van Vliet-Kuiper ook op bijdragen van Geerten Boogaard (Thorbecke-hoogleraar) en gemeenteraadslid Robbert Lievense (gemeente Schouwen-Duivenland).

Meer informatie