Hoe is de VNG actief in United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s en de Raad van Europa? Jan van Zanen, René de Heer en Brigitte van den Berg vertellen waarom internationale samenwerking tussen lokale overheden belangrijk is en hoe zij de belangen van Nederlandse gemeenten behartigen.

VNG-voorzitter Jan van Zanen is co-president van de UCLG. René de Heer, wethouder in Zwolle, is lid van het Comité van de Regio’s. En Brigitte van den Berg, wethouder in Beverwijk, is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. In een podcast lichten zij hun activiteiten voor de VNG op internationaal gebied toe.

Meer informatie

VNGemeenten · Podcast Europese En Internationale Inzet VNG