In de elfde podcast uit de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ wordt ingegaan op de relatie van de Raad en de Omgevingsdienst. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Sake Kuipers, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, en Ruud Peeters, landelijk actief voor Omgevingsdiensten NL.

Samen beantwoorden zij vragen zoals op welke manier de Omgevingsdiensten zijn betrokken bij de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Ook bespreken zij welke onderdelen van de Omgevingswet prioriteit hebben tot 2022, hoe de Omgevingsdiensten zich hierop voorbereiden en welke rol de Raad hierbij heeft.

Meer podcasts over de raad en de Omgevingswet

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts over de Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen.  

Luister hier de podcast:

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet: Podcast Omgevingsdienst

Meer informatie