Hoe bereidt de gemeenteraad van Den Bosch zich voor op de invoering van de Omgevingswet? In deze podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Hanneke Welten, raadslid en voorzitter van de raadsklankbordgroep van gemeente Den Bosch.

Op de lijst van minimale acties van de VNG staan de acties die klaar moeten zijn vóórdat de wet van kracht wordt. Op die lijst staat onder meer besluitvorming over de lijst van gevallen waarbij de Raad participatie verplicht kan stellen. Dit heeft te maken met het inregelen van het proces van vergunningverlening. De gemeenteraad van Den Bosch heeft recent een besluit over het adviesrecht genomen en verder geen lijst voor verplichte participatie gemaakt.

Luister hier de podcast: 

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet: De voorbereidingen van de gemeenteraad Den Bosch

Meer podcasts over de Raad en de Omgevingswet

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts over de Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen. 

Meer informatie