Nummer acht van de serie podcasts ‘De raad en de Omgevingswet’ gaat over het  kerninstrument 'vergunning' en vergunningverlening in het algemeen.

Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Patricia Palmen, coördinator implementatie VTH Omgevingswet bij VNG. Samen bespreken zij wat er verandert op het gebied van vergunningverlening, wanneer de Omgevingswet straks in werking treedt.

"Hoe behulpzaam ben je straks als gemeente?"

Een groot deel van de verantwoordelijkheid rondom de totstandkoming van de vergunning ligt straks bij de initiatiefnemer, zoals het organiseren van de participatie rondom zijn initiatief. Het is aan de gemeente om de dienstverlening, waaronder de processen en het beschikbaar stellen van informatie, hierop in te richten. Patricia: "Het is de vraag: hoe behulpzaam ben je straks als gemeente om de initiatiefnemer hierbij van dienst te zijn?". Tot slot volgen een aantal tips en aandachtspunten voor gemeenteraden en hun rol in dit proces.

Volgende podcasts

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen. 

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet 8

Meer informatie

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet