De minister van OCW heeft de Raad voor Cultuur verzocht om voor 1 april advies uit te brengen over het cultuurstelsel 2021-2024. Het eerste deel van de aanvraag schetst haar uitgangspunten en thema’s voor de nieuwe periode, met daarbij aandacht voor de culturele profielen van 15 stedelijke regio’s.

Het tweede deel bevat meer specifieke vragen over sectoren.

Uitgangspunten en thema’s

De uitgangspunten voor de periode 2021-2024 zijn: verbreding en vernieuwing, ruimte voor makers en kunstenaars, samenwerking tussen overheden en een sterke cultuursector. Ze zijn erop gericht het cultuurbeleid bij de tijd te houden, zodat cultuur van en voor iedereen blijft. Als thema’s worden genoemd:

  • cultuuronderwijs, historisch democratisch bewustzijn, immaterieel erfgoed, talentontwikkeling, diversiteit en internationaal cultuurbeleid

15 regioprofielen als basis voor samenwerking

De minister stelt dat de overheden de komende tijd hun samenwerking al versterken in aanloop naar 2021. Dit gebeurt onder meer op basis van de profielen die 15 stedelijke regio’s in samenwerking met het culturele veld hebben opgesteld (en gelet op drie brieven van bestuurders die samenwerking in regionaal verband gaan onderzoeken). De profielen schetsten:

  • de gezamenlijke visie op cultuur in de regio
  • de uitdagingen
  • hoe overheden door samenwerking oplossingen kunnen bieden voor de regio
  • de manier waarop de plannen kunnen bijdragen aan het landelijke cultuurbeleid

Door de profielen kan de minister bij de samenstelling van de culturele basisinfrastructuur sterker rekening houden met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio en met het lokale klimaat voor makers en kunstenaars.

Meer informatie