Als het aan demissionair staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) ligt, komt de menselijke maat centraal te staan in het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid. Hij deelt dan ook de zorgen die afgelopen tijd zijn geuit over de hardheid in de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk.

Hier zijn snel stappen in te zetten, samen met gemeenten en belangenorganisaties. Dat schrijf Van ‘t Wout in de kamerbrief van 19 januari in reactie op recente signalen uit pers, publiek en politiek over de hardheid van de Participatiewet. De VNG en Divosa zijn hier nauw bij betrokken.

Aandacht voor de uitvoering

De VNG deelt al langer de zorgen over de harde kant van de Participatiewet. Samen met Divosa voerden wij regelmatig gesprekken met gemeenten over ‘wat er wel kan’. Gemeenten willen de menselijke maat leidend laten zijn in het contact met inwoners, vooral als het gaat om kwetsbare groepen. De VNG is daarom positief over de beweging die de staatssecretaris nu lijkt in te zetten naar handhaving waarin de mens meer centraal staat. Het is goed dat de ruimte en mogelijkheden voor maatwerk die gemeenten nu vaak al zoeken straks wettelijk verankerd gaan worden.

Als één overheid werken met een menselijke maat

De overheid heeft in het gehele stelsel van sociale zekerheid een slag te maken in het zorgen voor dienstverlening en contact met de overheid met een menselijke maat. Uitvoerbaarheid van beleid is van groot belang om als één overheid te kunnen werken met een menselijke maat. Vanaf het begin van het politieke besluitvormingsproces moeten uitvoeringsaspecten zwaar meewegen om te kunnen zorgen voor een goed functionerende en betrouwbare overheid.

Oproep aan gemeenten

De vervolggesprekken met de staatssecretaris moeten wat ons betreft gaan over preventie en een vorm van handhaving die beter past bij deze tijd. Wij roepen gemeenten op om ons te blijven voeden met hun kennis en ervaringen.