'Regering, maak samen met gemeenten en andere maatschappelijke geledingen, een begin met het agenderen van de digitale samenleving als een complex fenomeen met een grote impact op het leven van alle inwoners van dit land.'

Die oproep doet Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, in een vandaag verschenen opinieartikel in Trouw.

Dienstverlening op peil, maar start ook debat

Het doel moet zijn om als één overheid bedreigingen en kansen in beeld te brengen en de digitale dienstverlening op het peil te brengen dat inwoners van ons verwachten, aldus Weerwind. Daarnaast vindt hij dat de overheid ook het debat moete initiëren over publieke waarden en ethische vraagstukken die met de informatisering in het geding zijn.

Nog geen brede kijk op samenhang digitalisering

De informatiesamenleving en de digitalisering komen in het regeerakoord wel aan de orde, maar daarbij worden thema's benoemd (economische kansen, betere dienstverlening, onderzoek, cybersecurity, privacy) die versnipperd zijn over vele ministers en staatssecretarissen. Weerwind mist een echte aanzet tot één aanpak van de gezamenlijke overheden:

Het regeerakkoord mist een brede kijk op de samenhang van digitalisering en daarmee een goede analyse van het fenomeen. Zo zijn we gedoemd ad hoc te blijven reageren en blijven we achter de feiten aanlopen. 

Meer informatie

Lees het volledige artikel van Franc Weerwind, zoals gepubliceerd in Trouw: