Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt een overzicht beschikbaar van alle activiteiten van rijksregelgeving en de bruidsschat waar toepasbare regels voor worden gemaakt. 

Dit overzicht is in een planning gegoten met informatie over formulieren voor vergunningaanvragen of voor het indienen van meldingen, vragenbomen voor vergunningchecks en voor maatregelen op maat.

Toepasbare regels en de bruidsschat

De bruidsschat bevat de rijksregels die met de invoering van de Omgevingswet worden overdragen aan gemeenten en waterschappen. Het rijk maakt de toepasbare regels bij zowel de rijksregelgeving als de bruidsschat. Deze toepasbare regels komen stap voor stap digitaal beschikbaar.

Meer informatie

De planning toepasbare regels vindt u op de website Aan de slag met de Omgevingswet.