De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao beginnen nu. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.

Digitale bijeenkomsten juni

Vanwege de beperkingen door corona zijn de gebruikelijke regionale bijeenkomsten niet mogelijk. Daarom onderzoekt de VNG een manier om digitale bijeenkomsten te organiseren. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten in juni plaatsvinden.

De bijeenkomsten zijn voor P&O-ers van gemeenten en P&O-ers van organisaties die lid zijn van de WSGO. Bij deze bijeenkomsten bespreken we in ieder geval het advies van de LOGA-werkgroep Verlof en Vitaliteit.

Ledenraadpleging

De VNG en de WSGO houden van 14 september tot en met 23 oktober ledenraadplegingen over de inzet voor het cao-overleg (de ‘conceptarbeidsvoorwaardennota’). Het advies van de werkgroep Verlof en Vitaliteit is ook onderdeel van deze ledenraadpleging.

Start cao-overleg

Na afronding van de ledenraadplegingen stellen VNG en WSGO een gezamenlijke inzet vast voor de gemeentelijke sector. Dat is op 29 oktober. Het cao-overleg gaat dus tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De Cao SGO is er voor organisaties die niet een gemeente zijn maar wel de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden toepassen. Zij kunnen lid worden van de Werkgeversorganisatie samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO), die de Cao SGO sluit. De Cao Gemeenten en de Cao SGO hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De planning betekent dat het cao-overleg op 1 november kan beginnen. De VNG en de WSGO vinden een ledenraadpleging op een eerder moment, vóór de zomer, in de huidige omstandigheden niet realistisch. De inzet is om vóór 1 januari 2021 een nieuw akkoord te hebben.