De VNG kreeg het bestuurlijk mandaat van haar leden (alle Nederlandse gemeenten) om via landelijke raamovereenkomsten de specialistische ondersteuning van personen met een zintuiglijke beperking (ZG) voor de jaren 2019 en 2020 in te kopen.

De huidige raamovereenkomsten worden met een jaar verlengd en eindigen op 31 december 2018. De VNG heeft het voornemen om begin september een aanbesteding te starten om te komen tot de landelijke raamovereenkomsten Specialistische ondersteuning ZG voor 2019-2020.

Geldigheid landelijke afspraken

Het doel van de aanbesteding is te borgen dat de ondersteuning ZG (nodig voor cliënten met een specifieke behoefte) beschikbaar blijft in een gedecentraliseerd stelsel. Gemeenten zijn overigens niet verplicht om zaken te doen met de ZG-aanbieders waarmee de landelijke raamovereenkomsten worden afgesloten. Maar wanneer een gemeente de functie 'specialistische ondersteuning ZG' inkoopt bij een van deze aanbieders gelden de landelijke afspraken.

Meer informatie