In de VNG Databank Praktiijkvoorbeelden zijn de eerste voorbeelden opgenomen van plannen van aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. De plannen zijn afkomstig van de gemeenten Valkenswaard en Asten. Beide plannen hebben betrekking op de periode 2017-2019.