Om het bereik van bibliotheken onder laaggeletterden te vergroten start de Koninklijke Bibliotheek in 2018 tien pilots, waarin bibliotheken onderzoeken hoe zij de belemmeringen bij de doelgroep het beste kunnen overwinnen. Het ministerie van BKZ heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

Handvatten

In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden. Lokale bibliotheken hebben een divers aanbod aan cursussen, maar zij bereiken slechts 1% van de doelgroep. Schaamte en angst vormen belemmeringen voor de laaggeletterden om hun probleem aan te pakken. De pilots moeten handvatten verschaffen om het bereik fors te verhogen.

Verschillende focus

De pilots hebben een verschillende focus en doelgroep. Onder meer het bereiken van laagtaalvaardige ouders, allochtonen vrouwen, senioren en samenwerking met bedrijven om laagtaalvaardige werknemers te bereiken. Bedoeling is de resultaten in het najaar te presenteren en een toolkit voor alle bibliotheken beschikbaar te stellen.

Meer informatie