Vijftien lokale bibliotheken, verspreid over het land, zijn gestart met een Informatiepunt Digitale Overheid. Bibliotheken en de grote uitvoeringsorganisaties voor publieke dienstverlening werken daarin samen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid.

Het gaat erom hulp te bieden bij vragen over bijvoorbeeld zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en bij de  belastingaangifte. Ook kunnen mensen deelnemen aan cursussen LA Klik & Tik en Digisterker om digitale vaardigheden op te doen. 

Hulp om de hoek 

Het programma  "Hulp om de hoek" is een initiatief van de Manifestgroep, waarin onder andere de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV zijn verenigd, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB). De aanpak wordt ondersteund door het ministerie van BZK, het past in het beleid gericht op digitale inclusie.

Pilots 

Het gaat om de volgende bibliotheken:

 • Bibliotheek Rivierenland
 • Biblionet Groningen
 • De Bieb voor de Zaanstreek 
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • dbieb Leeuwarden 
 • Bibliotheek Midden-Brabant
 • Bibliotheek Hengelo
 • Bibliotheek AanZet – Dordrecht
 • Bibliotheek Katwijk
 • Bibliotheek Rotterdam
 • Bibliotheek Venlo
 • Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
 • Bibliotheek Gooi en meer
 • ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 • Bibliotheek De Nieuwe Veste Breda

Training

De eerste vijftien bibliotheken gelden als pilots: van hun ervaringen kunnen andere bibliotheken leren. Onderdeel van de aanpak vormt onder meer training van de medewerkers voor hulp op de terreinen van de Manifestgroep-partijen en het trainen van vaardigheden, onder meer 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'. 

Opschaling en subsidie

Bedoeling is binnen twee jaar op te schalen en een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten tot stand te brengen. Volgens planning van de KB wordt een tijdelijke subsidieregeling voor bibliotheken die in 2020 en 2021 starten eind juli gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf dat moment kunnen alle bibliotheken een aanvraag bij de KB indienen. Het subsidiebedrag wordt per bibliotheek uitgekeerd. De subsidie is bedoeld als een aanvulling op de bestaande inzet en aanbod van de lokale bibliotheken.

Meer informatie