Hoe ontwikkelt de gespecialiseerde cliëntondersteuning zich bij gemeenten die binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning gericht zijn op specifieke groepen inwoners? Movisie onderzoekt dit en heeft hier een eerste rapport (tussentijdse monitor) over uitgebracht.

Het rapport gaat in op de aanpak, ambities en voortgang van koplopergemeenten. Verder worden de succesfactoren en uitdagingen beschreven die gemeenten nu al ervaren in de ontwikkeling van gespecialiseerde cliëntondersteuning.

Koploperproject cliëntondersteuning

Een toenemend aantal gemeenten zet zich vanaf medio 2017 via het VNG-Koploperproject cliëntondersteuning in om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Inmiddels zijn 92 gemeenten aangesloten, deze gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. De koplopers krijgen de ruimte om samen met belangenbehartigers ambities te formuleren en op thema’s in te zetten die aansluiten op de lokale situatie.

Meer informatie

Hieronder het rapport en een facsheet over het Koploperproject zoals gepubliceerd op de website van Movisie