De Sociale Dienst Drechtsteden werkt actief samen met scholen en UWV om kwetsbare jongeren beter te begeleiden naar werk. Voor deze doelgroep hebben alle partners een specifieke aanpak ontwikkeld. Linda van Berkel, strategisch adviseur bij SDD, vertelt hoe het werkt.

Het gaat om kwetsbare jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en Entree-onderwijs, die beter begeleid worden naar een vorm van werk. De aanpak zorgt ervoor dat jongeren in de toeleiding naar werk niet tussen wal en schip raken.

Aanpak

Inzet van de regio? Samen een nieuwe vorm van sturing en beleid introduceren, knelpunten aanpakken en oplossen en daarmee de uitvoering verbeteren. Deze aanpak is inmiddels van start gegaan, waarbij de volgende vragen centraal staan:

  •     Wat is de eigen verantwoordelijkheid?
  •     Waar kan de jongere op aangesproken worden?
  •     Welke hulp heeft de jongere nodig om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen?

Daar waar de begeleidende rol van de school niet meer volstaat, vullen gemeente (SDD) en UWV elkaar in deze aanpak aan. Onderwijs, gemeente en UWV werken hierin samen en zoveel mogelijk preventief.

Meer informatie

Lees hieronder het interview met Linda van Berkel, strategisch adviseur van Bedrijfsvoering en Ontwikkeling bij SDD.