De gemeente Haarlem heeft met een pilot empowerment (TIMNIT) Eritrese jongeren geholpen om hun psychische gezondheid te versterken en weer grip op hun leven te krijgen.

De gemeente Haarlem is de pilot gestart met Eritrese jongeren omdat het gezien hun mentale nood onverantwoord was om langer te wachten.

Bij de pilot empowerment is gekozen voor een innovatieve aanpak, omdat Eritreeërs vrijwel niet te bereiken zijn met de gebruikelijke programma’s.

Vrijwilligers, locatie en sfeer

In deze innovatieve aanpak is optimaal gebruikgemaakt van vrijwilligers in het contact met de Eritreeërs. Ook is goed gelet op de locatie en de sfeer: eten, muziek en humor zijn ingezet om jongeren te verleiden aan de pilot mee te doen. En er werden oefeningen gedaan die afkomstig zijn uit de theaterwereld met de inzet van rolmodellen en praktische werkvormen. Bovendien zijn er werkbezoeken afgelegd die zorgen voor inspiratie en die bijdragen aan realistische verwachtingen.

Niet tot achter de komma

Een andere belangrijk element in de opzet is de keuze om niet alles tot achter de komma uit te denken. Er is gedurende de pilot steeds weer gezocht naar nieuwe mogelijkheden en waar nodig is het traject gedurende de rit aangepast. Met maar één doel: snel schakelen en samen naar een goed resultaat toe werken.

Handvatten voor dagelijks functioneren

Uit de evaluatie blijkt dat de Eritrese jongeren trots zijn op het behaalde resultaat, dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en blij zijn dat ze weer grip hebben op hun situatie. Het individuele toekomstplan dat ze gedurende het traject opstellen, geeft hen richting en biedt handvatten in het dagelijks functioneren.

Meer informatie