Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan.

De maatregelen zijn in samenwerking met de VNG en ZN tot stand gekomen. Van budgethouders vragen we om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) bieden de budgethouders de nodige ondersteuning aan en actuele informatie.

Tijdelijk verruimde regels

De regelgeving voor pgb wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te kunnen laten gaan. De verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Maar alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juni 2020.

Het pakket maatregelen

De maatregelen gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, de Wmo 2015 en de Jeugdwet en deels voor de Zvw, en betreffen de volgende zaken:

  • Als er als gevolg van Corona meer zorg nodig is, is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft.
  • Vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd (ook voor dagbesteding).
  • Continuïteit van zorg wordt geborgd, als zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorg door te betalen.
  • Informatie over beschermingsmiddelen.

Kijk voor meer informatie onderaan dit bericht.

Onderzoek naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen

VWS en haar ketenpartijen onderzoeken de mogelijkheden om processen te vereenvoudigen in het geval van (en ter voorkoming van) oplopende doorlooptijden. De maatregel waarbij budgethouders na overleg met de verstrekker direct zorg mogen inzetten, nog voordat de zorgovereenkomst - of ander document (Wlz) - officieel administratief is goedgekeurd, helpt daar al goed bij. Het administratieve goedkeuringstraject van de overeenkomst verloopt vervolgens parallel aan de zorgverlening.

Betaling aan zorgverleners

Het is belangrijk dat de betaling aan zorgverleners zo veel mogelijk plaatsvindt met de reguliere doorlooptijden. Op dit moment zijn de doorlooptijden volgens afspraak en is het niet nodig dit proces aan te passen.

Contact met verstrekker

Heeft u vragen over uw zorg of ondersteuning, of dreigt uw zorg of ondersteuning weg te vallen? Neem altijd contact op met uw zorgverlener en budgetverstrekker voor advies en alternatieven. U kunt vanaf dinsdag 7 april bij hen terecht met vragen over deze maatregelen. Zie de contactinformatie op de website van de budgetverstrekker hoe het beste contact kan worden opgenomen.

Meer informatie