Zoals elk jaar zenden gemeenten in de laatste maanden van het jaar de TKB’s in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is 14 december 2018.

Daarnaast moeten alle zorgovereenkomsten 2018, die nu ter accordering klaar staan in de portal, uiterlijk 14 december zijn geaccordeerd in de portal.

Heeft u vragen?

Omdat de jaarovergang inmiddels wordt beschouwd als regulier proces, wordt er vanuit de VNG geen extra ondersteuning geboden. De SVB is uw contactpartner dus als u vragen en / of opmerkingen hebt, stelt u deze dan aan uw relatiebeheerder van de SVB. Dit geldt ook voor gemeenten die in specifieke situatie zitten, zoals een gemeentelijke herindeling.

Budgetafsluiting

U ontvangt later dit jaar informatie over de budgetafsluiting. Met het versturen van de budgetafsluitingsberichten (BAB’s) vindt de budgetafsluiting plaats op 30 april 2019. Daarna wordt in juli 2019 een financiële verrekening met budgetverstrekkers gedaan.

Nieuw PGB systeem

Zoals u weet wordt op dit moment een nieuw PGB2.0-systeem ontwikkelt. Hierover wordt u binnenkort verder geïnformeerd. Dit nieuwe systeem is nog in een ontwikkelfase en heeft geen gevolgen voor de aanlevering van TKB’s over 2019 aan de SVB.