In de laatste maanden van het jaar sturen gemeenten de toekenningsberichten (TKB’s) in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is 13 december 2019.

Het is belangrijk dat gemeenten dit op tijd doen. Alleen dan kan de SVB garanderen dat budgetten op tijd zichtbaar zijn voor budgethouders en dat betalingen aan zorgverleners doorlopen.

Overzicht belangrijke data

  • 13 december: deadline aanleveren TKB’s.
  • 16 december: deadline accorderen zorgovereenkomsten over het jaar 2019 in Mijn PGB voor gemeenten.
  • 10 januari: check op TKB’s 2020.

De komende periode ontvangt u van de SVB informatie over de verantwoording.

Meer informatie

De pgb-jaarafsluiting is voor gemeenten onderdeel van het reguliere proces. Vanuit VNG wordt er daarom geen extra ondersteuning geboden. Heeft u vragen of opmerkingen? Stelt u deze dan aan uw relatiebeheerder van de SVB, relatiebeheer@svb.nl. (Dit geldt ook voor gemeenten die in een specifieke situatie zitten, zoals een gemeentelijke herindeling.)