Op 12 april was er een eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen tussen VWS, JenV, BZK en de landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid, burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Sven de Langen namens de VNG. Hieronder een korte terugblik.

Goede zorg en ondersteuning

Minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) vinden het belangrijk dat in de regio wordt gewerkt aan goede zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld mensen met verward gedrag, zorgmijders, mensen die moeite hebben om hun leven op orde te krijgen of te houden na verblijf in de gevangenis of een instelling, en/of mensen met  psychische problematiek.

Beter aansluiten

De opgave is om de behoeften uit de regio’s, landelijk beleid en de programma’s voor kwetsbare inwoners beter op elkaar te laten aansluiten. De manier waarop de overheden dit willen realiseren, staat beschreven in de Kamerbrief van 19 december 2018 (zie onderaan dit bericht.) 

Landelijk ondersteuningsteam

Het ondersteunen van gemeenten en hun partners in de regio is een nóg groter aandachtspunt dan voorheen. Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT), dat onder andere bestaat uit een team van regio-adviseurs, staat hiervoor ter beschikking.

Landelijke portefeuillehouders

Wethouder Sven de Langen (Rotterdam) en burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan de Rijn) zijn benoemd tot landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid. Zij krijgen informatie uit de regio’s, kunnen regio’s waar het nog niet goed gaat aanspreken en zijn aanspreekpunt voor de bewindspersonen.

Preventie en vroegsignalering

Liesbeth Spies: ‘De komst van de Wet verplichte ggz is een impuls voor de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Het is in ieders belang om nog meer te gaan investeren in preventie en vroegsignalering om erger te voorkomen en te zorgen dat het veiligheidsdomein zo lang mogelijk (of helemaal) uit beeld blijft.’

Onnodige veiligheidsinzet voorkomen

Sven de Langen:‘In elke Nederlandse wijk moet zorg zo worden georganiseerd dat kwetsbare mensen prettig kunnen wonen. Dat betekent dat wijkteams voldoende kennis moeten hebben van ggz-problematiek en samenwerken met behandelaars, politie en woningbouwcorporaties. Met goede regionale afspraken voorkomt goede zorg onnodige veiligheidsinzet. Dat is het doel.’

Meer informatie

We blijven u informeren over de verdere ontwikkelingen. Als u vragen heeft over (de ontwikkelingen rondom) de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen kunt u terecht bij VLOT, via VLOT@vng.nl

 v.l.n.r.: Laurette Spoelman (BZK), staatssecretaris Paul Blokhuis, Sven de Langen, Liesbeth Spies, minister Ferdinand Grapperhaus, Pieter Jeroense (VNG-directie)