De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP blijft per 1 januari 2022 25,9%. Hierdoor blijft de pensioenlast in 2022 stabiel. Van deze premie betaalt de werkgever ongeveer 70% en de werknemer ongeveer 30%.

Eerder verwachtte het ABP dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2022 zou stijgen. Op verzoek van sociale partners heeft het ABP besloten om de premiestijging voor 2022 te faseren. De premiestijging voor 2022 wordt gecompenseerd in 2023. Dit gebeurt tegelijkertijd met de vrijval van de VPL-premie.

Andere pensioenpremies

Ook het premiepercentage voor de VPL-compensatie wijzigt in 2022 niet en blijft 3%. VPL-compensatie is een tegemoetkoming voor de afschaffing van de regeling voor vroegpensioen (FPU) en wordt volledig door de werkgevers betaald. 

Het premiepercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschilt per sector. Deze premie wordt voor een deel door werkgevers (70%) en voor een deel door werknemers (30%) betaald.

Meer informatie