Vandaag lanceerden Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag, een gestructureerd partnerschap tussen het Rijk en de VNG, om bij te dragen aan het Nederlandse beleid op internationale vraagstukken.

Minister Kaag gaf daarbij aan dat de VNG en haar organisatie voor internationale samenwerking, VNG International, bij uitstek gekwalificeerd zijn voor het versterken van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden.

Het partnerschap bouwt voort op het fundament van een langdurige relatie met momenteel een stevige en diverse portefeuille van projecten op gebieden als veiligheid en rechtsorde, conflictpreventie, gemeentelijke dienstverlening rond water- en afvalbeheer, belastingheffing, stedelijke vraagstukken en klimaatverandering.

In zijn reactie verwelkomt Jan van Zanen het partnerschap dat in zijn ogen de VNG meer flexibiliteit en zekerheid geeft om zich te richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van inwoners in partnerlanden, via het versterken van lokaal bestuur. Het partnerschap, dat voorlopig voor een periode van 5 jaar is vastgesteld, voorziet erin de huidige en zoveel mogelijk toekomstige activiteiten onder te brengen in een gezamenlijk programma met meer consistentie, focus en effectiviteit en minder administratie en fragmentatie. De VNG-voorzitter ziet deze stap als een erkenning voor het feit dat we resultaten boeken en meer bereiken als medeoverheden samen optrekken.

Tijdens de lancering, die gecombineerd werd met een virtueel studiebezoek aan VNG-projectkantoren in Mozambique, Uganda en Tunesië, werd er ook stilgestaan bij het feit dat gemeenten aan de frontlinie staan in geval van crisis, zoals bij de hevige overstromingen in de Mozambikaanse stad Beira. Dit geldt ook voor de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor het identificeren en helpen van kwetsbaren in de samenleving die extra hard worden geraakt, het ondersteunen van lokale ondernemers en het uitvoeren van beleid gericht op building back better. De minister prees de VNG voor het zeer concrete werk dat de veerkracht van lokale gemeenschappen helpt vergroten. Lokaal wordt immers het verschil gemaakt.