‘Betaal ik deze rekening of laat ik eerst de fiets repareren? Vervang ik mijn winterjas of reserveer ik dat geld voor bijles voor mijn zoon? Zal ik de medicijnen maar even laten zitten, avondeten is nu veel belangrijker.’

Dagelijks worstelen ruim 810.000 mensen in ons land met deze vragen. Zij kunnen niet of nauwelijks rondkomen, laat staan onverwachte kosten opvangen. Veel mensen maken daarom noodgedwongen schulden. Daarmee lopen zij een groot risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen die hen buiten de samenleving plaatst.

Vooral stellen en ouders van kinderen van 12 jaar en ouder met een laag inkomen hebben grote moeite om maandelijks rond te komen.

Elke maand tekortkomen

Het NIBUD heeft voor Utrecht uitgerekend dat een stel zonder kinderen op bijstandsniveau 125 euro per maand te kort komt. Ook als zij gebruikmaken van alle toeslagen en armoederegelingen. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot 250 euro per maand.

Oorzaak: de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen zijn te laag volgens dit onderzoek in Utrecht.

Gedeelde verantwoordelijkheid met Rijk

Gemeenten hebben op lokaal niveau mogelijkheden om, in samenwerking met maatschappelijke partners en het onderwijs, in te zetten op armoedebestrijding maar ze lopen daarbij tegen grenzen aan. Armoedebestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten.

De Rijksoverheid moet de actieve rol van gemeenten ondersteunen en faciliteren. En dat betekent ook: structurele oorzaken aanpakken.

Bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het systeem van inkomensvoorzieningen en toeslagen, zodat ook kwetsbare groepen hierin hun weg kunnen vinden.

Pamflet

Wij hebben hier al eerder voor gepleit, Zie ons pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’.

Oproep aan nieuw kabinet

Vandaag heeft de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen met de Armoedecoalitie in zijn stad een dringende oproep aan de toekomstige regering gedaan: ‘Zorg ervoor dat iedereen kan rondkomen en meedoen.’

Everhardt: ‘Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.’

Meer informatie