Gemeenten krijgen de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen) het woningtarief in rekening te brengen voor de ozb in plaats van het tarief voor niet-woningen. Dit gaat in per 1 januari 2019.

Dit volgt uit een gisteren door de Tweede Kamer aangenomen amendement dat artikel 220f van de Gemeentewet wijzigt. Tijdens de stemmingen over het Belastingplan 2019 werd verder een motie aangenomen die ook van belang is voor de gemeentelijke belastingpraktijk.

Zonnepanelen

De motie houdt in het verzoek om een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de onroerende-zaakbelasting gehouden worden en om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten.

Meer informatie

Hieronder de tekst van het amendement en de motie.

Zie ook