GGD GHOR Nederland heeft voor zorgprofessionals een overzicht gemaakt van bestaande voorlichtingsmaterialen over infectieziekten.

In het overzicht is nationale en internationale informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

  • Hepatitis A, B, C, D
  • TBC
  • Scabiës
  • Hoofdluis
  • Handen- en hoesthygiëne
  • Influenza

Dit overzicht maakt deel uit van het onderdeel Infectieziekten van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

Het onderdeel Infectieziekten is gericht op het beschikbaar komen van kennis, goede voorbeelden en materialen voor gemeenten en professionals met als doel preventie en vroegopsporing van infectieziekten bij statushouders.

Meer informatie