Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en VNG hebben samen een overzicht van publicaties (algemeen en specifiek) gemaakt.

Het overzicht bevat de belangrijkste soorten besluiten en (sub)categorieën met de bijbehorende publicatieregels.

DROP

De functies van Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) zijn inmiddels geïntegreerd in één systeem: Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). In de toekomst zal DROP verplicht worden. Met DROP worden de gemeentebladen uitgegeven op Overheid.nl en worden regelingen tegelijkertijd beschikbaar gesteld.

Overheid.nl

KOOP en VNG raden aan om alleen Overheid.nl te gebruiken voor alle publicaties. Het zal waarschijnlijk in de toekomst ook verplicht worden om op Overheid.nl bekendmakingen en mededelingen te doen (ontwerp Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen). Gemeenten kunnen nu al in een Verordening elektronische kennisgeving regelen dat mededelingen langs elektronische weg (op Overheid.nl) kunnen worden gedaan. De VNG heeft daarvoor de Model Verordening elektronische kennisgeving opgesteld. Als er één enkele publicatieomgeving wordt gebruikt, kan er geen misverstand bestaan over de vraag welke omgeving leidend is.

Meer informatie