Een goede psychische gezondheid bevordert de integratie en participatie van statushouders. Gemeenten kunnen de psychische gezondheid van statushouders op verschillende manieren positief beïnvloeden.

Een van die manieren is het inzetten van preventieve interventies gericht op het versterken of verbeteren van de mentale gezondheid en veerkracht van statushouders. Er is nu een overzicht beschikbaar van dergelijke preventieve interventies. De inventarisatie van preventieve interventies is gedaan in het kader van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, bedoeld voor gemeenteambtenaren en andere partijen die zich bezighouden met statushouders.

22 Interventies

Het overzicht beschrijft 22 interventies, ontwikkeld of aangepast voor vluchtelingen en gericht op het versterken of verbeteren van de mentale gezondheid en veerkracht. Het overzicht geeft per interventie informatie over doelgroep, doel, effecten/ervaringen en kosten. Het document bevat ook een aantal concrete tips voor gemeenten over hoe zij  aan de slag kunnen met het overzicht van interventies.

Meer informatie