De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 in alle gemeenten openbaar. De mogelijkheden om de WOZ-waarden te bekijken, verschillen echter per gemeente. De VNG heeft een overzicht gemaakt waarin per gemeente staat hoe u de WOZ-waarden kunt opvragen.

In het overzicht hieronder treft u voor alle gemeenten die nog niet op het WOZ-waardeloket zijn aangesloten een link naar een alternatieve website waar deze informatie is te vinden.

Bij een klein aantal gemeenten verwijzen wij naar een e-mailadres: bij die gemeenten kunt u de WOZ-waarde van woningen alleen per email of via het algemene telefoonnummer opvragen.

Aansluiting WOZ-waardeloket

Het is de bedoeling dat in de toekomst de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opgevraagd kan worden via het WOZ-waardeloket. Op dit moment zijn echter nog niet alle gemeenten aangesloten op de database waarin deze gegevens staan (de Landelijke Voorziening WOZ). Daarom verstrekken sommige gemeenten deze informatie nog op een andere manier.

Minister Plasterk heeft naar aanleiding van Kamervragen over aansluiting van gemeenten bij het WOZ-waardeloket, laten weten dat het belangrijk is dat gemeenten zo snel mogelijk worden aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ (zie hieronder voor de Kamervragen en de antwoorden van de minister).

Meer gegevens openbaar

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een werkgroep opgericht die gaat adviseren over mogelijkheden om meer gegevens dan alleen de WOZ-waarde van woningen openbaar te maken. Aan die werkgroep nemen deel, naast het Ministerie van BZK, VNG, Unie van Waterschappen, Ministerie van Financiƫn en de Waarderingskamer.

Meer informatie