Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III zet in op de verduurzaming van mobiliteit. Op 5 april heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Water (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over twee maatregelen: differentiatie van parkeertarieven en harmonisering van milieuzones. 

De staatssecretaris werkt deze twee maatregelen nader uit en bereidt aanpassingen voor in wetgeving.

Goedkoper parkeren

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om schone voertuigen goedkoper te laten parkeren. Als het aan het kabinet ligt, kunnen gemeenten straks zelf bepalen dat voor het parkeren van schone voertuigen lagere tarieven gelden. Het gaat zowel om het parkeren bij de meter als om vergunningparkeren. De wet geeft nu enkel de mogelijkheid om parkeren in prijs te laten variëren naar tijd, plaats, duur en oppervlakte.

Wetswijziging

Om verdere differentiatie mogelijk te maken moet de wet worden gewijzigd. De komende periode gaat de staatssecretaris van IenW samen met de VNG, gemeenten en andere stakeholders aan de slag om een wetsvoorstel uit te werken.

De planning is het voorstel rond de zomer te publiceren voor consultatie. Indiening bij de Tweede Kamer vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2019 plaats.

Inventarisatie duurzame heffingen

De VNG wil gemeenten ondersteunen in hun ambities op het terrein van duurzaamheid. Als eerste stap heeft de VNG duurzame alternatieven in lokale heffingen geïnventariseerd. Een van die duurzame alternatieven is de parkeerbelastingen.

Samen met het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) verkent de VNG de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie.

Meer informatie