De afgelopen periode hebben verscheidene gemeenten de VNG geattendeerd op eindejaaracties van Microsoft betreffende E5, waarbij gemeenten met kortingen worden verleid tot het aangaan van commitment voor een langere periode. 

Naar aanleiding hiervan overleggen we met een aantal gemeenten om met elkaar te bepalen hoe wij deze ontwikkeling moeten duiden. En welke acties VNG Realisatie daarop wil nemen en hoe wij eventueel collectief in gesprek gaan met Microsoft. Dit zou invloed kunnen hebben op het te vernieuwen of nieuw vorm te geven contract GT Microsoft dat per november 2022 afloopt.