Het overgangsrecht beschermd wonen is verlengd tot 1-1-2021 vanwege het wetsvoorstel 'Openstelling Wlz voor mensen met psychische beperkingen'. De Eerste en Tweede Kamer hebben in juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel. We informeren u over tijdelijke maatregelen tot 2021 en het implementatieplan.

Gevolgen voor gemeenten

De VNG informeerde oktober vorig jaar per ledenbrief over de gevolgen van het verlengen van het overgangsrecht voor gemeenten. Van gemeenten wordt gevraagd om de indicatie van de groepen die in de ledenbrief worden benoemd, te verlengen. 

Openstelling wlz

De openstelling Wlz staat gepland voor 1-1-2021. Inmiddels is gestart met de uitvoering van het implementatieplan. Gemeenten werken in 10 regio's samen met C.I.Z., zorgkantoren, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers om de overgang van cliënten met beschermd wonen naar de Wlz zo goed mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie