Het CIZ deed ten behoeve van de overgang van (Wmo-)huishoudelijke hulp voor thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz een eenmalige bestandsvergelijking. Hierbij zijn abusievelijk ook cliënten met een z.g. 'partnerverblijf' meegenomen.

Deze registratie is bedoeld voor cliënten die met hun partner meeverhuizen naar een Wlz-instelling. De meeste van deze cliënten zijn ook daadwerkelijk verhuisd, maar een deel woont nog thuis en ontvangt Wmo-zorg. Een partnerverblijf-registratie geeft geen toegang tot de Wlz (wel tot het verblijf met de partner).

Beschikking niet intrekken

Bij deze cliënten moet de Wmo-beschikking niet worden ingetrokken. Dit is voor hen uiteraard heel belangrijk, maar het gaat per gemeente om slechts enkele cliënten. Het CIZ stuurt de gemeenten via de beveiligde CAK-portal de BSN’s. Tevens past het CIZ de registertoets aan zodat daar ook daar het juiste antwoord wordt gegeven. De aanpassing gebeurt zaterdag 11 maart.

Herstel fout

Om de fout te herstellen krijgen alle gemeenten die óf het indicatieregister regulier hebben bevraagd óf via de bulkbevraging een bestand van het CIZ via het CAK-portal hebben gehad, een correctie. Het CIZ stuurt dus alleen die gemeenten de BSN’s van de cliënten waarbij het antwoord 'ja' (een Wlz-indicatie) was, gecorrigeerd naar 'nee' in verband met de partnerverblijf-registratie. Het gaat om 121 gemeenten (en 222 BSN’s). Zie de lijst hieronder. 

Meer informatie